Monday, 27 April 2015

Annual Sports Meet - 2015


List of Position Holders
1.  Event Name: 100 meter race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Anil Kr. Vishwakarma
B. Pharma
2nd
2nd
Arun Kr. Chaudhary
B. Tech. (E.E.)
3rd
3rd
Chandresh Chaudhary
BioTech.
2nd

2.  Event Name: 100 meter race (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Pooja Kushwaha
B. Tech. (E.C.E.)
2nd
2nd
Geeta Yadav
B. Tech. (C.S.E.)
2nd 
3rd
Surbhi Sharma
B. Tech. (E.E.)
2nd

3.  Event Name: 200 meter race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Surya Pratap Singh
B. Pharm.
3rd
2nd
Anand Kr. Gahlaut
B. Tech. (E.E.)
2nd 
3rd
Abhishek Chaurasia
B. Tech. (E.C.E.)
2nd

4.  Event Name: 200 meter race (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Pooja Kushwaha
B. Tech. (E.C.E.)
2nd
2nd
Geeta Yadav
B. Tech. (C.S.E.)
2nd 
3rd
Ruchi Singh
B. Tech. (E.E.)
1st 

5.  Event Name: 400 meter race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Surya Pratap Singh
B. Pharm.
3rd
2nd
Surya Pratap Yadav
B. Tech. (E.E.)
1st
3rd
Sudhir Rai
B. Tech. (E.C.E.)
2nd6.  Event Name: 400 meter race (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Pooja Kushwaha
B. Tech. (E.C.E.)
2nd
2nd
Ajeeta
B. Pharm.
2nd 
3rd
Mamta
B. Pharm.
1st

7.  Event Name: 800 meter race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Surya Pratap Singh
B. Pharm.
3rd
2nd
Harendra Kr. Yadav
B. Tech. (E.C.E.)
3rd
3rd
Dilip Kumar
B. Tech. (C.S.E.)
3rd

8.  Event Name: 800 meter race (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Prabhawati
B. Tech. (E.I.E.)
2nd
2nd
Pooja Kushwaha
B. Tech. (E.C.E.)
2nd 
3rd
Ruchi Singh
B. Tech. (E.E.)
1st

9.  Event Name: 1500 meter race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Surya Pratap Singh
B. Pharm.
3rd
2nd
Rohit Yadav
B. Tech. (I.T.)
2nd
3rd 
Harendra Kr. Yadav
B. Tech. (E.C.E.)
3rd

10.  Event Name: 1500 meter race (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Ranjeeta
B. Tech. (E.I.E.)
1st
2nd
Neha Singh
B. Tech. (I.T.)
2nd 
3rd 
Ajeeta
B. Pharm.
2nd 


11.  Event Name: 110 meter Hurdle race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Chandresh Chaudhary
Bio Tech.
2nd
2nd
Ashutosh Chaudhary
B. Tech. (E.E.)
2nd
3rd 
Rajan Gupta
B. Tech. (E.E.)
1st

12.  Event Name: 100 meter Hurdle race (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st  
Ajeeta
B. Pharm.
2nd 
2nd
Sadhana Maurya
B. Pharm.
3rd
3rd 
Prabhawati
B. Tech. (E.I.E.)
2nd 

13.  Event Name: 4 x 100 meter Relay race (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
1st  
Neha Singh
Priyanshu Singh
Shilpa Yadav
Karishma Pandey
B. Tech. (I.T.)
B. Tech. (E.C.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
2nd
Prabhawati
Varsha Kanchan
Uma Bharti
Ranjeeta
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
3rd 
Ritu Vishwakarma
Neha Rai
Deepmala Singh
Savita Singh
Bio Chemistry
Bio Chemistry
Bio Chemistry
Bio Chemistry

14.  Event Name: 4 x 100 meter Relay race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
1st  
Anand Kr. Gahlaut
Abhishek Chaurasiya
Arun Chaudhary
Aamir Siddiqui
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
2nd
Surya Pratap Singh
Albert Tippo
Bal Nath Yadav
Madhusudan Mishra
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
3rd 
Chanderesh Chaudhary
Mukesh
Vivek
Vikas
Bio Tech.
Bio Tech.
Bio Tech.
Bio Tech.


15.  Event Name: 4 x 400 meter Relay race (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
1st  
Surya Pratap Singh
Albert Tippo
Anil Kr. Vishwakerma
Ramanuj Singh
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
2nd
Harendra Kr. Yadav
Rajesh Kr. Maurya
Hemant Kr. Chaudhary
Anand Yadav
B. Tech. (E.C.E.)
B. Tech. (E.C.E.)
B. Tech. (E.C.E.)
B. Tech. (E.C.E.)
3rd 
Harsh Kumar Sinha
Ashutosh Chaudhary
Arvind Chaurasiya
Kamal Yadav
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)

16.  Event Name: 4 x 100 meter Relay race (Women’s)
Position
Participants’ Name
 Course/Branch
1st  
Neha Singh
Priyanshu Singh
Ranjeeta
Surbhi Sharma
B. Tech. (I.T.)
B. Tech. (E.C.)
B. Tech. (E.I.E)
B. Tech. (E.E.)
2nd
Amrita Singh
Priyanka Kaushal
Akansha Yadav
Geeta Yadav
B. Tech. (C.S.E.)
B. Tech. (C.S.E.)
B. Tech. (C.S.E.)
B. Tech. (C.S.E.)

17.  Event Name: Short Put (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Vishnu Swarup (8.61m)
B. Tech. (M.E.)
4th
2nd
Prem Chand Yadav (8.05m)
B. Tech. (E.E.)
3rd 
3rd 
Arun Kumar (8.04m)
B. Tech. (E.E.)
3rd

18.  Event Name: Short Put (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Bintey Zehra
M. Sc.
1st
2nd
Prabhawati
B. Tech. (E.I.E.)
2nd
3rd 
Amrita Singh
B. Tech. (C.S.E.)
2nd
19.  Event Name: Long Jump (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Anil Kr. Vishwakarmma
B. Pharm.
1st
2nd
Chanderesh Chaudhary
M. Sc. BioTech.
2nd
3rd 
Neelmani Kumar
B. Tech. (C.S.E.)
1st

20.  Event Name: Long Jump (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Ruchi Singh
B. Tech. (E.E.)
1st
2nd
Ranjeeta
B.Tech (E.I.E.)
1st
3rd 
Shilpa Yadav
B. Tech. (M.E.)
1st

21.  Event Name: Discus Throw (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Vishnu Swarup
B. Tech. (M.E.)
4th
2nd
Prem Chand Yadav
B.Tech (E.E.)
3rd
3rd 
Laxmi Kant Yadav
B. Tech. (E.C.E.)
2nd

22.  Event Name: Discus Throw (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Sadhana Maurya
B. Pharm.
3rd
2nd
Prabhawati
B.Tech (E.I.E.)
2nd
3rd 
Pooja Kushwaha
B. Tech. (E.C.E.)
2nd

23.  Event Name: High Jump (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Arun Kumar (1.5m)
B. Tech. (E.E.)
3rd 
2nd
Vikas Yadav (1.48m)
M.Sc. BioTech.
1st
3rd 
Vishnu Swarup (1.46m)
B. Tech. (M.E.)
4th

24.  Event Name: High Jump (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Sadhana Maurya
B. Pharm.
3rd 
2nd
Surbhi Sharma
B.Tech. (E.E.)
2nd
3rd 
Geeta Yadav
B. Tech. (C.S.E.)
2nd

25.  Event Name: Javelin Throw (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Rahul Yadav
Biochemistry
1st
2nd
Arun Kumar
B. Pharm.
3rd
3rd 
Prem Chand
B. Tech. (E.E.)
2nd

26.  Event Name: Javelin Throw (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
Year
1st
Prabhawati
B. Tech. (E.I.E.)
2nd
2nd
Sadhana Maurya
B. Pharm.
3rd
3rd 
Amrita Singh
B. Tech. (C.S.E.)
2nd


27.  Event Name: Basket Ball  (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
1st
1.       Harish Kumar (Captain)
2.       Om Prakash Tiwari
3.       Ravi Yadav
4.       Gaurav Singh
5.       Abhinav Nagar
6.       Manish Patel
7.       Anurag Vikram
8.       Aman Singh
9.       Gaurav
10.   Nitin
11.   Rajat Jaishwal
12.    
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
B. Tech. (E.I.E.)
2nd
1.       Vishnu Swarup (Captain)
2.       Ashutosh Kr. Rawat
3.       Atul Kumar
4.       Jaiveer Yadav
5.       Aditya
6.       Ankit Rawat
7.       Sanjay Kr. Pal
8.       Girish
9.       Umesh Gupta
10.   Chetan Shukla
11.   Ishansh Pandey
12.   Karvind Kumar
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
B. Tech. (M.E.)
3rd 
1.       Ankit Kr. Dubey (Captain)
2.       Sandeep Kumar
3.       Arvind Chaurasiya
4.       Ravi Kant
5.       Manish Pandey
6.       Gaurav
7.       Saurabh Singh
8.       Ashutosh Kumar
9.       Kamal Singh Yadav
10.   Prem Chand
11.   Anand
12.   Vishal Singh
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
28.  Event Name: Volley Ball  (Men’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
1st
1.       Vishal Singh
2.       Anil Kr. Gond
3.       Arvind Kr. Chaurasiya
4.       Ravikant Ranjan
5.       Ashutosh Chaudhary
6.       Harsh Kr. Sinha
7.       Saurabh Singh
8.       Ashutosh Kumar
9.       Aditya Singh
10.   Prem Chand
11.   Anand Kr. Gahlaut
12.   Ankit Kr. Dubey
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
B. Tech. (E.E.)
2nd
1.       Ramjivan Singh
2.       Rahul Yadav
3.       Sachin Singh
4.       Albert Tippo
5.       Ankit Singh
6.       Madhusudhan Mishra
7.       Surya Pratap Singh
8.       Rajbir Singh
9.       Pawan Pandey
10.   Satyam Pandey
11.   Vinay Shanker Singh
12.   Abhishek Maurya
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
B. Pharm.
3rd 
1.       Prashant Singh
2.       Vivek Singh Chauhan
3.       Vishal Singh
4.       Chandan Singh
5.       Ankit Pandey
6.       Ajeet Kumar
7.       Prasenjeet Gupta
8.       Nitish Dwivedi
9.       Saurabh Yadav
10.   Hem Shailabh Chaurasia
11.   Jagdish Yadav
12.   Surya Prakash Pandey
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.
M. C. A.29.  Event Name: Basket Ball  (Women’s)
Position
Participants’ Name
Course/Branch
1st
1.       Madhulika Sahni
2.       Anjali Maurya
3.       Pooja Kumari
4.       Km. Pooja
5.       Neha Tiwari
6.       Madhuri
MBA(HRD)
-
-
-
-
-
2nd
1.       Neha Singh
2.       Priyanshu
3.       Nevedita Yadav
4.       Pooja Kushwaha
5.       Sandhya Jha
6.       Geeta Yadav
7.       Amrita
8.       Surbhi Sharma
9.       Ritu Verma
10.   Pooja
11.   Karishma Pandey
B. Tech
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3rd 
1.       Chandani Singh
2.       Preeti Shanker
3.       Shilpa Yadav
4.       Prabha
5.       Ruchi Singh
6.       Ankita Maurya
7.       Shivani Gaud
B. Tech
-
-
-
-
-
-30.  Event Name: Volley Ball (Women’s)
Position
Participants’ Name
Team
1st
1.       Surbhi Sharma
2.       Pooja Kushwaha
3.       Neha Singh
4.       Nivedita Yadav
5.       Karishma Pandey
6.       Ritu Verma
7.       Amrita
8.       Geeta
9.       Pooja Bharti
10.   Sandhya Jha
11.   Akansha Yadav
Fighter
2nd
1.       Chandani Singh
2.       Preeti Shanker
3.       Shilpa Yadav
4.       Prabha
5.       Ruchi Singh
6.       Ankita Maurya
7.       Shivani Gaud
Jacobian